Aansturen van digitale infoborden voor de scholengroep 3span. De infoborden (tv-schermen) zijn op verschillende locaties in verschillende scholen geplaatst.

Borden worden via een centrale server gedeeld in de cloud (dashboard) en beheerd door leerkrachten, directeurs,… . Iedereen kan zijn eigen content (info, menu, jarigen van de week, …) publiceren naar gelijk welk infobord.

Dit is met volgende componenten opgebouwd:
- De beelddragers (mediaplayer) zijn MXQ HD TV Box Mediaspeler van Android die via een HDMI gekoppeld zijn aan tv schermen. 

- Sturing Beckhoff PLC voor het aansturen van beeldmonitoren. Houdt rekening met vakantiedagen en schooluren. 
- Software Xibo (cms-service in de cloud)

Aansturen infoborden voor scholengroep