SBR Electronics biedt ondersteuning bij de regularisatie en bij het keuren van uw elektrische installaties. We lichten uw volledige systeem door en brengen alles in kaart op een meer- of ééndraadschema. Daarnaast maken we ook een situatieplan op van uw installatie. Inbreuken op keuringsverslagen lossen we op, indien mogelijk. Al onze keuringen zijn erkend en worden gescreend door een bevoegd keuringsbureau.