Privacybeleid van SBR Electronics


BVBA SBR-Electronics, met zetel te Ruiseledesteenweg 29, B-8750 Wingene, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0713.458.952 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@sbr-electronics.be

 

Verwerkingsdoeleinden

BVBA SBR-Electronics verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). Software waar het cliënteel is bewaard is ‘USE IT GROUP’ EN ‘FUROO’.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Artikel 6 EU-AVG (Algemene verordening gegevensbescherming); artikel 6.1

6.1.a Toestemming

6.1.b Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is

6.1.c Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting

6.1.e Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

6.1.f Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te wijzigen of in te trekken.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

BVBA SBR-Electronics zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. Indien het noodzakelijk is dat SBR-Electronics in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering ervan uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  SBR-Electronics behoudt zich het recht om na vraag van schrapping de gegevens nog 14 dagen bij te houden om de verwerking mogelijk te maken.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van

persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sbr-electronics.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoort waar je rijksregisternummer op te zien is. Dit ter bescherming van je privacy. BVBA SBR-electronics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 • Cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


 • Welke cookies gebruiken wij?
  Analytische cookies
  Door middel van analytische cookies (Google Analytics) krijgen we een inzicht in het verkeer van onze website. Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezocht heeft op onze website, hoe lang het bezoek duurt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn,... De verzamelde informatie van de bezoekers wordt anoniem opgeslagen en zijn voor eigen gebruik. Onderstaande cookies gebruiken we voor onze website:
      _ga: 3rd party Google Analytics cookie. De levensduur van deze cookie is 2 jaar.
      _gid: 3rd party Google Analytics cookie. De levensduur van deze cookie is 24 uur.
      _gat: 3rd party Google Analytics cookie. De levensduur van deze cookie is 1 minuut.

  Wilt u zich afmelden voor de analytische cookies en/of wilt u meer te weten komen over het privacybeleid van Google Analytics? Klik op deze link: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

  Aanpassen/uitschrijven communicatie
  Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

  Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  SBR Electronics
  Ruiseledesteenweg 29
  8750 Wingene
  BTW BE 0713 458 952
  0478 40 89 31