In het gemeentelijk zwembad de Alk in Wingene zijn circulatiepompen geïnstalleerd.
De pompen van de waterbassins worden frequentiegestuurd.

De werking ervan houdt rekening met openingsuren, vakantiedagen, het niveauwater van het zwembad en de drukte van het publiek. 
Op die manier zorgt de regeling ervoor dat het energieverbruik geminimaliseerd wordt maar conform de vereiste om de waterkwaliteit te respecteren. 


Dit is met volgende componenten opgebouwd:
- Sturing Beckhoff PLC
- Visualisatie Platform touchscreen Twincat 2
- Frequentieregelaars van Invertek
Volgende communicatieprotocollen:
- Ethercat

- Data capteren via Json formaat en een MQTT broker

- Monitoring historische data software van https://www.eyeondata.be


Gecontroleerde sturing van circulatiepompen
Besproeiing tennisplein >